zpět na úvodní stránku

Zákazy jízd

§ 43 Omezení jízdy některých vozidel

(1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu (dále jen „den pracovního klidu“) v době od 13:00 do 22:00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7:00 do 13:00 hodin,

c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17:00 do 21:00 hodin.

 

(2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15:00 do 21:00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7:00 do 11:00 hodin,

c) v poslední den pracovního klidu v době od 15:00 do 21:00 hodin.