zpět na úvodní stránku

termíny školení

čt 27.8.2020 v 15.00 hod.

so 12.9.2020 v 8.30 hod.

čt 24.9.2020 v 15.00 hod.

so 3.10.2020 v 8.30 hod.

čt 15.10.2020 v 15.00 hod.

 

pokud budete potřebovat termín dřívější, volejte 608 474 384

 

Elektronicky lze podat přihlášku k pravidelnému školení minimálně 5 dní před datem školení. Později jen po osobní telefonické domluvě.

Proč vybrat naše středisko?

 
Držitel profesní způsobilosti řidiče se musí účastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu nebo zápisu profesní způsobilosti v řidičském průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

U nás rozhoduje přínos

Nabízíme ty nejlepší školitele. Jde nám o kvalitu. Místo teoretiků je cennější vyslechnout si zkušenosti těch, kteří ve svém oboru opravdu něco dokázali.

Neplýtváme časem řidičů

Snažíme se o praktičnost školení, minimum teorie a obecného tlachání. Důležité jsou kvalitní a aktuální informace.

Upozorňujeme vás SMS na termín pravidelného školení.

Abyste nepřišli o vaši profesní způsobilost, musíte absolvovat školení každý rok!!!

POZOR

Školit řidiče může pouze akreditované „školící středisko“ a nikoli běžné autoškoly bez kompletního technického a odborného zázemí!

Přednášet a na dotazy budou odpovídat:

Školení zajistí kvalifikovaní lektoři na profesionální úrovni, držitelé osvědčení odborné způsobilosti ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě (zák. č.111/94 Sb.), lektoři se specializací na funkci a práci s tachografy, specialisté na bezpečnost práce při provozování silniční motorové dopravy - osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.

Naše školící středisko

Vám zajistí kromě kvalitního proškolení řidičů nákladních vozidel i autobusů také následnou poradenskou činnost při provozování silniční dopravy, bezpečností práce při provozování dopravy a povedeme Vám nutnou administrativní agendu řidiče s upozorněním dalšího povinného školení, aby nedošlo k propadnutí platnosti profesního průkazu, a to vše v ceně školení.

Aktuální osnova školení 2020

  • Řidič „profesionál“ – nutné doklady, povinnosti
  • Rozumíte pojmům?
  • Dopravní předpisy - AKTUÁLNĚ
  • Nejčastější dotazy, které dostávám od řidičů - výklad
  • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy
  • Co řidiči nejčastěji porušují – sankce
  • Jaké novelizace předpisů se chystají
  • Pracovní režimy řidičů
  • Správné používání karty řidiče – chybné používání nebo zneužití